Is er iemand overleden, bel dan:

06-36103898

Wat te doen bij een overlijden

Soms komt een overlijden volkomen onverwacht, een andere keer is er tijd om naar toe te leven.  Hoe het ook verloopt; het blijft een heel emotioneel moment.

Kent u het gevoel van radeloosheid en verwarring die u dan parten overvallen? Wat nu? Hoe gaat het verder?  Er moet een mooie uitvaart komen maar hoe realiseer ik dat?

Dan ga ik u helpen. In alle rust en op uw tempo. 

Ik weet precies wat er allemaal moet worden geregeld, maak de afspraken met derden en handel administratieve zaken voor u af. Ik laat u zien welke keuzes u heeft en ik kan u eventueel inspireren.

Als er (klein-) kinderen zijn gaan we hen heel bewust betrekken bij de uitvaart. Zij verliezen immers ook iemand waar zij van houden en hebben hun eigen wijze van omgaan met verdriet en praten over de dood.

Zo komt er rust en structuur voor iedereen zodat er tijd is om verdriet te voelen en een uitvaart te bedenken die verdiend is en past bij de overledene en bij u.

We hebben dagelijks contact en kunnen het programma voor de uitvaartdag desgewenst steeds aanpassen. Zo bereiden we stapje voor stapje de uitvaart voor. 

Alle afspraken die vastgelegd zijn, worden gebundeld in een draaiboek. Op die manier weten we waar we op welk moment aan toe zijn, dat geeft rust en zekerheid en zorgt ervoor dat er geen zaken worden vergeten.

De uitvaart, maar ook de weg daar naar toe, moet er een worden die volledig naar wens verloopt, dàt is mijn streven. We kunnen het immers maar één keer doen.

Zorg na de uitvaart

Na de uitvaart sluiten we ons intensieve contact af met een evaluerend gesprek als daar behoefte aan is.

Belt u gerust, ook voor meer informatie.  Ik sta graag voor u klaar.